Začnou opravy městských komunikací

V současnosti již běží opravy a rekonstrukce některých mostů, na které jsme obdrželi povodňové dotace ve výši 90 % uznatelných nákladů od Ministerstva pro místní rozvoj. Jak již to chodí, v průběhu realizace přináší spíše problémy (především v současnosti neexistující most u autobusového nádraží), za které se velice omlouvám, ale věřím, že výsledek bude státi za to.

V poslední době jsme obdrželi tzv. limitky i na 11 místních komunikací (dnes konečně i na ulici Turpišovu) a tak se rozeběhnou další rekonstrukce, které by měly být hotovy ještě v letošním roce. Čekáme na limitky i na několik posledních komunikací, na chodníky a na veřejné osvětlení a především pak na secesní most (jeho oprava by měla býti realizována v roce 2012).

Z krajských komunikací byla podána žádost na hlavní tepnu

Liberecký kraj po mnoha peripetiích nakonec podal žádost o povodňovou dotaci na hlavní chrastavskou tepnu, tj. na komunikaci II/592 od Nové vsi po křižovatku Nádražní s Andělohorskou a v Andělské Hoře od přejezdu na Kryštofovo Údolí po Kryštofovo Údolí. Ta se snad bude realizovat v roce 2012. Bohužel Liberecký kraj vůbec nepodal žádost o dotaci na komunikaci ve Vítkově.

 

Z dalších akcí Víska a morový sloup

Ještě v letošním roce bude realizována rekonstrukce komunikace na Novou Vísku a v Nové Vísce samé a taktéž budou z obdržené dotace realizovány restaurátorské práce na morovém sloupě na náměstí 1. máje.

V Chrastavě dne 22. 6. 2011 Ing. Michael Canov, starosta