Definitivní vítězství Chrastavy nad hazardní lobby

 video TV Chrastava

Od 1. listopadu 2011 již nebude v Chrastavě žádný videoterminál provozován v rozporu s vyhláškou. Videoterminály od jejich vzniku nezákonně povolovalo Ministerstvo financí v rozporu s vyhláškami obcí. Až teprve naše červnové vítězství u Ústavního soudu dokázalo, že ministerstvo musí vyhlášky obcí respektovat a nesmí provoz videoterminálů povolovat v rozporu s nimi. Ministerstvo financí je zároveň povinno odebírat povolení na již dříve povolené videoterminály, což však konat nechce. Nám se však po bombardování stížnostmi podařilo dovést ministerstvo k žádoucí aktivitě. Dohodlo se se všemi provozovateli na ukončení provozu všech videoterminálů na nepovolených místech v Chrastavě. Drtivá většina videoterminálů již skončila, poslední dva skončí k  31. říjnu 2011. Chrastava se tak dle dostupných informací stane vůbec prvním městem v  České republice, kde nebude od 1. listopadu 2011 vyhláška o videoterminálech jen cárem papíru, ale kde bude absolutně na 100 % dodržována, kde nebude ani jeden videoterminál na nepovoleném místě.

Vyhláška města Chrastava povoluje v současnosti automaty a videoterminály ve třech restauracích, a to „U Plaváčka“, „U Marušků“ a „U Jeřice“. Případná změna, tj. rozšíření či zúžení není vyloučena, ale rozhodovat o něm bude jen a pouze zastupitelstvo města Chrastava, nikoli ministerští úředníci.

V Chrastavě dne 10. 10. 2011 Ing. Michael Canov, starosta

Média: Události 7. 10. 2011 Obce mají na dlouho poslední šanci omezit hazard

Články související: Mluvčí ministerstva financí lže, jako když tiskne (27. června 2011)

Ústavní soud: Videoterminály patří mezi výherní hrací přístroje (17. června 2011)