Harmonogram oprav povodňových škod

Během posledních dní se naplno rozjely stavební práce na obnově města po povodni z minulého roku. Vzhledem k velkému počtu stavebních akcí bychom Vás chtěli informovat o jejich průběhu a předpokládanému harmonogramu jejich realizace.

Jako první byly zahájeny práce na mostech a lávkách. Zde jsou již práce v plném proudu a očekáváme jejich ukončení na podzim letošního roku. Jedná se o tyto mosty: most přes Jeřici u autobusového nádraží a v ul. Malé Frýdlantské a oprava mostu v Družstevní ulici, 4 mosty ve Vítkově, dále 3 lávky přes Jeřici (Malá Kostelní, Malá Nádražní a u čistírny odpadních vod). Realizaci mostu v Malé Nádražní zdržela nutná přeložka plynovodu a vodovodu, kvůli které se plánovaná realizace posunula až do příštího roku. Lávka u Führichova domu čeká na schválení dotace na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (MMR) a v případě kladného stanoviska by se měla postavit ještě do konce letošního roku.

Samostatnou kapitolou je bývalý secesní most přes Jeřici, který byl ve vlastnictví Libereckého kraje a město se po dohodě s MMR pokouší získat dotaci i na tento most.

Co se týká oprav komunikací, již byly předány stavebním firmám k realizaci tyto komunikace: část ul. Bílokostelecké a Pobřežní, Malá Nádražní, U Nisy (směr Barandov), Mostní, Alšova., Malá Frýdlantská, místní komunikace 023c a 024c (odbočka vlevo z ul. Frýdlantské, cca 30m za mostem přes Jeřici), místní komunikace v Dolním Vítkově (před č.p. 11 – bývalá hospoda). Realizace oprav těchto komunikací proběhne v navazujících etapách od začátku července do konce listopadu letošního roku. V nejbližších dnech proběhne předání staveniště Turpišovy ulice s termínem realizace od července do konce roku.

Na MMR ještě čekají na přidělení dotace tyto komunikace: část ul. Pobřežní (u ČOV), ul. Nádražní (od hasičské zbrojnice k mostu) a Družstevní, spolu s chodníky (Žitavská, Nádražní a Bílokostelecká).

V neposlední řadě čekáme na přiznání dotace na opravu veřejného osvětlení a rozhlasu.
Vzhledem k rozsáhlosti stavební činnosti způsobené loňskou povodní se Vám omlouváme za případné komplikace a prosíme o trpělivost. Zároveň Vás žádáme o dodržování případných omezení vyplývajících z probíhajících stavebních akcí.

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM