Druhý výlet turistů

V sobotu 28. května 2011 vyrazili chrastavští turisté na svůj druhý výlet. Tentokrát jsme směřovali na Semilsko. Nejprve jsme navštívili hydroelektrárnu v Podspálově, kde jsme měli na desátou hodinu domluvenou exkurzi.

Mnohé průmyslové stavby z období 1. republiky jsou dodnes funkční. Patří k nim i objekty využívané pro energetické účely. Jedním z hmatatelných důkazů je i hydrolelektrárna v Podspálově, která byla vybudovaná v letech 1921 až 1926 podle projektu architekta Emila Králíčka. Autorem návrhu byl profesor Vysokého učení technického v Praze Ing. Antonín Jílek.

Hydroelektrárna při soutoku Jizery a Kamenice prošla v roce 1998 náročnou rekonstrukcí. Francisovy spirální horizontální turbíny byly nahrazeny vertikálními přímoproudovými turbínami Kaplanovými. Náhon k elektrárně je veden od jezu v blízkosti galerie raženou štolou dlouhou 1 323 metrů a dále zděným kanálem dlouhým 437 metrů. Staveniště elektrárny a štoly navštívil 17. 9. 1922 prezident T. G. Masaryk. My jsme nejprve venku prošli okolo turbíny s generátorem od Františka Křižíka – českého technika, průmyslníka a vynálezce, který během svého života postupně vybavil 130 českých elektráren svým zařízením. Uvnitř jsme si prohlédli dva generátory zn. Škoda a vyslechli zajímavou přednášku od průvodce. Poté jsme vystoupili na velín, kde jsme spatřili indikační panel, původní manipulační pult a místní raritu - elektromobil ( transformátor), který je stále funkční. Dále je zde k vidění zařízení dispečinku, jež sloužilo k synchronizaci generátorů, stará rozvodna a mnoho různých měřících přístrojů. Hydrolelektrárna je majetkem Východočeské energetiky a.s. Hradec Králové a dodnes slouží svému účelu. Navíc bývá obdivována jako architektonický klenot a je příkladem toho, jak může technika existovat v téměř dokonalé symbióze s přírodou. Určitě stojí za vaši návštěvu. Vstupné je zdarma.

Po prohlídce jsme se občerstvili v místním Hotelu pod Spálovem a zaregistrovali jsme se na akci Eurorando 2011 pod názvem „ Voda ze střechy Evropy “. Voda jako životodárná tekutina, voda jako vzácný a v budoucích letech stále omezenější zdroj, který by se lidé měli učit využívat hospodárně a ekologicky. KČT v rámci této celoplošné akce organizuje celkem 176 pochodů a doprovodných programů na celém území naší republiky, při kterých je z toků řek, studánek a minerálních pramenů odebírána voda. Odběrných míst je dohromady 210. Každý účastník obdržel účastnický list s razítky a při odběru vody i památeční odznak. A pak nám již nic nebránilo, vydat se na Riegrovou stezku, která se line údolím Jizery a její celková délka je 5,5 km, z toho nad řekou 3,5 km. Zčásti je stezka vylámána ve skále. Společným úsilím tehdejšího Okrášlovacího spolku v Semilech a KČT byla slavnostně otevřena 10. 10. 1909 za obrovského zájmu veřejnosti. Pojmenována je po semilském rodáku Františku Ladislavu Riegrovi. Od roku 1983 je zde vybudována naučná stezka, která prozradí mnoho zajímavého o místní fauně a floře.

Míjíme pramen pitné vody, upravený v roce 1925 na studánku pojmenované po českém spisovateli Antalovi Staškovi, který působil v Semilech v letech 1877 – 1912 jako advokát. Procházíme tunelem dlouhým 12 m. V blízkosti tunýlku se v zimním období a předjarním tání tvoří pozoruhodný nádherný ledopád široký zhruba 20 m a vysoký 10 m. Okolo skály s podobou lva ( U Kamenného lva) se podél velkých skalních bloků dostáváme k Böhmově vyhlídce, kde je od roku 1973 umístěn přístřešek umožňující občerstvení v přírodě a který vyzývá k příjemnému posezení s výhledem na Krkavčí skálu. Byl zajímavě nazván Pěšorest. Míjíme vodní elektrárnu nad jezem, od něhož teče voda již zmiňovaným podzemním tunelem do nedaleké hydroelektrárny. A čeká nás nejatraktivnější část celé Riegrovy stezky. Vcházíme na úzkou visutou galerii dlouhou 77 m, zakotvenou na skále ve výšce 5,5 m nad korytem řeky Jizery. Celé údolí Jizery je chráněno od roku 1951 jako přírodní rezervace a od roku 2005 je součástí Evropského geoparku Unesco Český ráj. Zajímavostí je železniční trať na protilehlé straně údolí spojující Liberec a Pardubice, kde jsou v úseku 3 km proraženy ve skalním masivu čtyři tunely.

My pokračujeme příjemnou cestou přes Bítouchov až do Semil. První písemná zmínka o Semilech je z roku 1352. Dnes má toto město něco přes 9 000 obyvatel. Na Ostrově při soutoku řek Jizery a Olešky se zrovna konal první ročník Westernového dne. Mnozí z nás tuto akci navštívili. Prohlédli jsme si moderně zrekonstruované Riegrovo náměstí a přilehlý park, někteří zašli do Muzea a Pojizerské galerie a v odpoledních hodinách jsme Semily opouštěli. Některé z nás čekala ještě večer návštěva Divadla F. X. Šaldy v Liberci.

I tentokrát nám vyšlo počasí a výlet se vydařil. Třetí výlet nás čeká 18. června. Pojedeme si prohlédnout město Úštěk a vyjdeme si na hrad Helfenburk.

za KČT Chrastava J. Marxová

fotogalerie     video