Daň z nemovitosti v roce 2013

Starosta města Ing. Michael Canov

 

Nedávno jsem zveřejnil, že město Chrastava vzhledem k povodním v roce 2010 neuvažuje a neuvažovalo pro léta 2011 a 2012 o navýšení místního koeficientu daně z nemovitosti. Považuji za čestné, pokud stejně veřejně touto cestou informuji občany, že pro rok 2013 považuji za velmi naléhavé a nezbytné navýšit tento místní koeficient ze základní sazby 1 na 2 (netýká se veškerých pozemků).

Vím, že se jedná o krajně nepopulistické opatření, ale vzhledem k tomu, že příjem z této daně je čistým příjmem města, dokáže tímto opatřením město navýšit své příjmy o cca 3 mil. Kč, což se jeví pro rok 2013 i další jako nezbytná záležitost pro zajištění alespoň minimálních příjmů pro zajištění investičních akcí města.

Město Chrastava se svými šesti tisíci obyvateli patří na jedné straně města, která mají nejnižší základní koeficient daně z nemovitostí ve výši 1,4 oproti městům větším (Hrádek 1,6, Liberec 3,5, Praha 5,5) a na straně druhé téměř absolutně nejmenší příjem na obyvatele z rozpočtového určení daní (Chrastava 7 tisíc Kč, Hrádek n. N. 7,4 tisíc Kč, Liberec 9,8 tisíc Kč, Plzeň 17,9 tisíc Kč, Praha 29,6 tisíc Kč., ale i třeba Bílý Kostel 7,6 tisíc Kč).

 

 V Chrastavě dne 16. 11. 2011 Ing. Michael Canov - starosta