Informace

o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí

 

  1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční:

15. října 2010 - 14:00 - 22:00 hodin

16. října 2010 - 8:00 - 14:00 hodin

    2.    Místem konání voleb

 

v okrsku č. 1

je zasedací místnost MěÚ, nám. 1. máje 1, Chrastava

pro voliče bydlící v ulicích: Bílokostelecká, Cihlářská, Liberecká, Luční, Malá Kostelní, Muzejní, Nádražní, Pobřežní, Polní, Revoluční, Sedmidomská, Soudní, Turpišova, Větrná, Žitavská

 

v okrsku č. 2

je Společenský klub (CVA), Turpišova 407, Chrastava,

pro voliče bydlící v ulicích: Alšova, Bezručova, Družstevní, Frýdlantská, Hřbitovní, Kostelní, Loudátova, Mlýnská, Mostní, nám. 1. Máje, Richtrův vrch, Spojovací, Sportovní, Školní, Vysoká, Víska, Vítkovská, Víta Nejedlého

 

 v okrsku č. 3

je budova Mateřské školy, Nádražní 370, Chrastava,

pro voliče bydlící v ulicích (v k. ú.): Andělohorská, Barandov, Andělská Hora, Lipová, Ještědská, Na Hůrce, Nový Domov, Tovární, U Nisy

 

 v okrsku č. 4

je budova bývalého "S-klubu", Střelecký vrch 709, Chrastava,

pro voliče bydlící v ulicích: Střelecký vrch, Textilanská

 

v okrsku č. 5

je budova knihovny Vítkov 33, Chrastava,

pro voliče bydlící v k. ú.: Dolní Vítkov, Horní Vítkov

 

Úprava hlasovacího lístku

 

 

1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva, který má být volen.

Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.

 

2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoliv volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být voleno (počet členů zastupitelstva, který má být volen je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.

Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

 

3. Kromě toho lze kombinovat oba popsané způsoby popsané v předchozích bodech, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.

Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.