Ohlédnutí za Parlamentními volbami očima starosty Chrastavy

Starosta města Ing. Michael Canov

 Nebudu zakrývat, že jsem s výsledky voleb velmi spokojen. A nejedná se mně pouze o rozdělení mandátů mezi volební strany, ale i o jména poslanců za Liberecký kraj. Za TOP 09 se do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dostali dva ze starostů z hnutí "Starostové pro  Liberecký kraj", které si dovoluji označit i za své osobní přátele, a to starosta Železného Brodu Mgr. Václav Horáček a starosta Semil Mgr. Jan Farský. Z oběma jsem řadu let spolupracoval, s Václavem dokonce již dlouhých 15 let a vím jak perfektní, schopní a čestní lidé to jsou. Mám též velkou radost i z toho, že se do Parlamentu dostal bývalý hejtman Libereckého kraje pan Petr Skokan za Věci veřejné, který po celou dobu, co hejtmanem byl, se vždy o Chrastavu zajímal a s kterým vždy probíhala jednání velmi konstruktivně a k dobru věci. Z dalších poslanců jsem potěšen nominací Pavla Ploce za ČSSD, který v minulosti též Chrastavu opakovaně navštívil. Ostatní nové, resp. v jednom případě staronové, poslance dosud osobně neznám, přesto musím říci, že jsem spokojen s tím, že oba lídři liberecké ODS byli přeskočeni, neboť ani jeden z nich za celá ta léta nehnul pro Chrastavu prstem. Pro úplnost doplňuji, že u komunistů o pár preferenčních hlasů nepřeskočila bývalá chrastavačka Dana Lysáková svoji konkurentku a zůstala tak jen jako první náhradnice.    

Nemohu se však nezmínit o kauze kandidáta ČSSD č. 9 Michala Vereščáka, kterého potají vyškrtla ČSSD z kandidátky dva dny před volbami dvě hodiny před ukončením možnosti škrtání. To vše jen proto, že vedení liberecké ČSSD (a zřejmě i předseda Jiří Paroubek) chtělo za každou cenu do Parlamentu Michala Krause, který byl na třetím místě a ČSSD s absolutní jistotou očekávala, že získá tři mandáty (z osmi) jako dosud vždy. Když dospělo vedení liberecké ČSSD k názoru, že pan Michal Vereščák 5%  preferencí získat může a Michala Krause tak do parlamentu nepustit, tak ho z kandidátky vyškrtla a přitom se zachovalo liberecké vedení ČSSD tak sprostě a uboze, že jako záminku pro toto vyškrtnutí předložilo veřejnosti fantasmagorické zdůvodnění, že je Michal  Vereščák agentem pravice (viz. např. iDNES). To proto, že jsem já (dle vedení liberecké ČSSD zřejmě nebezpečný imperialista) na diskusním fóru města napsal příspěvek: „Nevolte ČSSD, ale když již tak učiníte, doporučuji zakroužkovat mého bývalého studenta Michala Vereščáka" a liberecký primátor pan Kittner s mým článkem vyslovil souhlas. Jen pro zajímavost uvádím, že vyškrtnutý Michal Vereščák i tak získal v Chrastavě 9 % preferenčních hlasů (na volebním lístku byl uveden a ne každý volič věděl o jeho vyškrtnutí) a dle informací z facebooku v Liberci dokonce mezi 12 až 25 % preferenčních hlasů. 

Parlament alá Chrastava

Kdyby volby v Libereckém kraji určovala jenom Chrastava, bylo by rozdělení 8 mandátů totožné se skutečným, pět z osmi poslanců by se však jmenovalo jinak.

Bylo by to takto:

ČSSD 2 (1. Ploc, 5. Rosenbergová)

TOP 09 2 (4. Půta, 17. Farský)

ODS 2 (17. Dohnalová, 5. Wurm)

VV 1 (1. Skokan)

KSČM 1 (3. Dana Lysáková)

Kdyby Chrastava určovala složení celého parlamentu, byla by v něm navíc SPOZ a rozdělení mandátů by bylo následující:
ČSSD 45, TOP09 44, ODS 37, VV 35, KSČM 26, SPOZ 13
To znamená, že vládní koalice TOP 09, ODS a VV by byla stejná (116 mandátů), navíc však by spolu se SPOZ tyto strany měly ústavní většinu (129 mandátů).

Chrastavské výsledky najdete na těchto odkazech: Volební výsledky v Chrastavě

Okrsek č.1, okrsek č. 2, okrsek č. 3, okrsek č. 4, okrsek č. 5

 

Poděkování

Vážení občané Chrastavy, děkuji Vám všem za důstojný průběh voleb.  Zvláštní poděkování a uznání si dovoluji i touto cestou vyslovit všem členům volebních komisí.   

V Chrastavě dne 1. 6. 2010 Ing. Michael Canov - starosta města