Kondolence obyvatelům partnerského města Lwówek Śląski

 Vážení spoluobčané, vážení obyvatelé Chrastavy,

 bezprostředně poté, co došlo ke strašné tragédii, která postihla Polsko, jsem si dovolil nejen jménem svým, ale i jménem Vaším, jménem všech obyvatel Chrastavy, vyjádřit hlubokou soustrast starostovi našeho partnerského města Lwówek Śląski panu Ludwiku Kaziów a jeho prostřednictvím všem občanům našeho partnerského města zasláním SMS následujícího textu (za pomoci tlumočníka pana Sławomira Patalase byla SMS doručena i v polském překladu):

 Ludvíku,
vyslovuji jménem všech obyvatel Chrastavy upřímnou soustrast Tobě a všem občanům města Lwówek Śląski s národní polskou katastrofou a úmrtím 132 významných osobností Polska v čele s prezidentem Lechem Kaczynskim.

Michael

Tragédie je o to děsivější, že se tak stalo při letu polských představitelů do dnes ruské Katyně, do místa, kam letěli nejvyšší představitelé Polska uctít oběti katyňského masakru, kde před 70 lety v roce 1940 vyvraždili Rusové polskou (nejen) vojenskou elitu (v roce 1939 si přivlastnili Rusové do té doby polskou Katyň paktem Ribbentrop- Molotov, kde si Německo a SSSR rozdělili celé Polsko a již nikdy Katyň Polsku nevrátili).

Památku zemřelých uctilo zastupitelstvo města

V pondělí dne 12. dubna 2010 se konalo zasedání zastupitelstva města. Na něm uctili všichni přítomní památku zesnulých minutou ticha. Členové zastupitelstva města se poté podepsali do kondolenční listiny, kterou předám v pátek 16. dubna 2010 osobně ve Lwówku Śląski panu kolegovi Ludwiku Kaziów.

 

Uctění památky zemřelých ve Lwówku Śląski

V pátek dne 16. dubna 2010 jsem spolu s panem tajemníkem a vedoucí Společenského klubu představitelům Lwówku Śląski předal osobně kondolenční listinu Zastupitelstva města Chrastava a poté jsme se společně vydali podepsat kondolenční listiny přímo na starobylou radnici. Zde jsme se za všechny chrastavany před fotografií prezidenta Lecha Kaczyńskeho zapsali do kondolenční knihy a položili smuteční květiny.

 

Kondolence obyvatelům Chrastavy polské národnosti

Vážení spoluobčané polské národnosti,

 dovolte mi, abych vyjádřil svou nejhlubší soustrast jménem všech obyvatel Chrastavy též Vám, Polákům žijícím mezi námi v Chrastavě a patřící k nám, chrastavanům. Hlubokou soustrast vyjadřuji i Vašim blízkým žijícím jak v České republice tak v Polsku.

 

V Chrastavě dne 18. dubna 2010

Ing. Michael Canov - starosta

 

Video:  Prohlášení starosty města Ing.Michaela Canova k polské tragedii

Video:  Kondolence zástupců města do Lwówku Śląskeho

Fotogalerie  

Odkaz na stránku Lwówek Śląski (kondolence)