Přehled hlasování při volbě členů rady města na ustavujícím zastupitelstvu města dne 8.11. 2010 (zvolení členové vyznačeni modře):

Volba starosty:
1. kolo:
Michael Canov (SLK) – Miloslav Pilař (ČSSD) – Oldřich Němec (Pro změnu v Chrastavě) 12:4:3

Volba místostarosty:
1. kolo:
Zita Václavíková (SLK) – Miloslav Pilař (ČSSD) 11:8

Volba 3. radního:
1. kolo:
Karel Žemlička (ODS) – Karel Řehák (ČSSD) 11:8

Volba 4. radního:
1. kolo:
Ivan Vydra (ODS) – Karel Řehák (ČSSD) 11:8

Volba 5. radního:
1. kolo:
Šimon Dvořák (SLK) – Karel Řehák (ČSSD) 11:8

Pozn.: všechny volby byly konány tajnou volbou

 

videoreportáž