5. Městský ples Chrastavy

 Videoklip     Fotogalerie

V pátek 19. února 2010 se v prostorech školní jídelny konal již 5. ples města Chrastavy. K tanci a poslechu hrál orchestr Bohemia Universal Band. Ples již tradičně zahájil a všechny přítomné přivítal starosta města Ing. Michael Canov. O předtančení se postarali studenti gymnázia Jeronýmova ul. Liberec Martina Parmová a Filip Zielenski. I v letošním roce nám upekla výborné kremrole paní Dana Hrubešová, za což jí patří dík. Velké poděkování také patří všem pracovníkům školní jídelny v čele s paní Miloslavou Šírovou, kuchařkám a kuchaři panu Martinovi Zoulovi. Pití a občerstvení zajišťovala, jako každý rok, paní Mária Koblásová. Zpestřením plesu bylo losování šesti stolů, které vyhrály různé ceny. Od šestého místa to byl tácek kremrolí, dále sady upomínkových předmětů Chrastavy, hrníčky s logem města Chrastavy, balíček sektu a trička se znakem Chrastavy. Hlavní výhrou byl překrásný plesový dort, který upekla pracovnice MÚ Chrastava paní Zuzana Halamová, za což jí velmi děkujeme. V neposlední řadě patří poděkování samozřejmě pracovníkům Společenského klubu v čele s paní Zitou Václavíkovou a také paní Ivě Loučkové, které celý ples připravily. O zdokumentování průběhu celého plesu se postarala fotografka paní Jana Zahurancová a kameraman Ing. Vratislav Loučka. Ples se vydařil, lidé odcházeli spokojení a do sytosti vytancovaní. Takže se těšíme na setkání na 6. plesu města Chrastavy v roce 2011!

Jitka Marxová – referentka IC

 Další plesy