Plaketa J. A. Komenského

plaketa  

:: Videoklip z předání plaket
 :: Videoklip - vzpomínky učitelky Věry Petřičkové 

 

Stává se téměř tradicí, že rada města oceňuje významné osobnosti z řad předškolní a školní výchovy k datu 28 .března – Den učitelů. Předání plakety J. A. Komenského proběhlo v pátek 26. března 2010 slavnostně u starosty města za přítomnosti místostarosty, vedoucí kanceláře starosty a oddělení dokumentace Společenského klubu. Tentokrát bylo ocenění zaměřeno více na dlouholetou činnost jak v předškolní, tak i školní výchově.

Za dlouholetou práci v předškolní výchově byla oceněna plaketou paní Barbora Dušková, která pracovala dlouhá léta jako učitelka a později byla ředitelkou mateřské školy v Chrastavě. Vychovala několik chrastavských generací a byla vždy oblíbená pro svůj životní optimismus a pedagogický takt. I ve věku, kdy by mohla užívat zasloužilý odpočinek, tak se věnuje dětem ve školním zařízení (ŠD) ve Vítkově.

Za úspěšné vedení Základní školy Chrastava převzala plaketu paní Věra Petřičková, která svoji pedagogickou dráhu začala v dávné době v Praze a skončila na našem území jako ředitelka školy. Paní Věra Petřičková je pedagogickou osobností , na kterou rády vzpomínají starší generace. Mnozí z tehdejších žáků dodnes oceňují vřelý přístup paní ředitelky na řešení problémů se žáky školy.

Za obětavou práci s mládeží převzala plaketu paní Mgr. Zuzana Živnůstková, která už mnoho let pracuje se školní mládeží. Kromě činnosti ve škole věnuje dětem i svůj volný čas, ve kterém jim předává cit a talent k ostatním dovednostem. Její cit pro malování je hezkou výzdobou mnohých prostor. Pro svůj kladný přístup si získala nejen přízeň dětí, ale i uznání mnohých rodičů. Také mnoho let spolupracuje s městem při významných výročích občanů, zejména pak u vítání nových chrastavských občánků.

Ocenění plaketou J. A. Komenského ke Dni učitelů je jen malým poděkováním rady města těm, kteří pečovali a pečují o to nejcennější, naše děti, jejich vědomosti a rozvoj osobnosti budoucí generace. Jistě si zaslouží poděkování a plaketu i ostatní , kteří se věnují dětem. Jistě se najde i jiné prostředí a forma ocenění za přítomnosti širší veřejnosti, jako morální prvek mobilizující úroveň v našem školství. Jako vše se vyvíjí, tak i náhled na ocenění bude součástí zájmu dalšího výročí.

Miloslav Pilař  -  místostarosta