Francouzská vlajka zavlála nad Chrastavou

V pondělí dne 19. července 2010 zavlála poprvé v novodobé historii Chrastavy (ne-li vůbec) na chrastavské radnici vlajka Francie. Nejednalo se o první návštěvu hostů z Francie, neboť před 15 lety v roce 1995 navštívily Chrastavu francouzské vězenkyně z doby 2. světové války (dokonce tehdy vyšlo na jejich počest speciální vydání Chrastavských listů ve francouzštině), ale tehdy francouzská vlajka na radnici nezavlála.

Chrastavu navštívila delegace města Noidans-lès-Vesoul v čele se starostou panem Jean-Pierre Wadoux. Noidans-lès-Vesoul je městem čítajícím cca 70 tisíc obyvatel ležícím poblíž švýcarských hranic. S kolegou Jeanem-Pierrem se znám osobně již čtyři roky, neboť Noidans-lès-Vesoul je partnerským městem našeho partnerského města Lwówek Śląski. Delegace našich francouzských přátel si prohlédla po návštěvě radnice a setkání s úředníky MěÚ kostel sv. Vavřince, Führichův dům a Hasičské muzeum. Naši hosté se též velmi zajímali o systém, na jehož základě pracuje naše infocentrum. V neposlední řadě si naši francouzští přátelé též uctili památku těch francouzských vězeňkyň, které se konce 2. světové války nedočkaly a které mají ve své mateřštině od roku 1995 zřízenu pamětní desku na budově muzea.

Na osobní žádost svého francouzského kolegy a přítele Jeana-Pierra vyřizuji tímto pozdravy jeho a všech členů jeho delegace všem obyvatelům města Chrastava.

 

V Chrastavě dne 20. 7. 2010 Ing. Michael Canov

fotogalerie