Daňová kontrola na dotaci na školu dopadla na výbornou

Není nic strašnějšího než daňová kontrola ohledně kontroly porušení rozpočtové kázně u dotací ze státního rozpočtu. O takovéto radosti jsme se dozvěděli, když jsme obdrželi dne 11. 9. 2009 sdělení Finančního ředitelství v Ústí nad Labem, že Finanční úřad v České Lípě s námi zahájí (citace) „Kontrolu skutečností rozhodných pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle §44 zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech“

Krádež čokolády nebo vražda…všechno jedno…popravit

Hrůza daňové kontroly na dotaci nespočívá v kontrole jako takové, ale v trestu, který nemilosrdně vyžadují finanční úřady. Každou maličkost, každou prkotinu, každou sebemenší odchylku od vydaných povolení označují jako porušení rozpočtové kázně, což znamená vrácení celé dotace + penále ve stejné výši k tomu. V našem případě by to znamenalo odevzdání 35 milionů Kč. Tato hrůza již potkala řadu měst (statisticky při více než 70% kontrol dotací obcím finanční úřad uvádí porušení rozpočtové kázně). Jedinou šancí je poté požádat o tzv. milost Ministerstvo financí. Někdy jí nějaké město dostane, jindy nedostane. I při úspěšné žádosti to znamená zastavení příjmu všech dalších dotací a při neúspěchu se město dostává do absolutně kritické situace. A v obou typech případů tato situace již stála hlavu řadu starostů. A kontroluje se opravdu vše, termíny (k porušení kázně stačí kamkoli zaslat něco o den později, např. průběžnou každoroční zprávu o vypořádání čerpání za předchozí rok namísto 15. až 16. ledna), závazné parametry (u nás jsme jich měli osm např. elektroinstalaci 1 200 m či výplně otvorů 207 m2 a k porušení kázně by stačilo, kdyby např. elektroinstalace měla o metr méně tj. 1199 m) o standardních věcech jako faktury, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, smlouvy či formuláře RA ani nemluvě.

Svévolná kontrola věcí nepříslušejících či přímo nesmysly

Finanční úřad od nás požadoval vše týkající se výběrového řízení na zhotovitele zakázky. Přitom zákon § 112 zák. 137/2006 Sb. jednoznačně opravňuje ke kontrole výběrového řízení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ten na rozdíl od finančního úřadu dělá kontrolu výběrového řízení nejen ze zákona oprávněnou, ale taky kvalifikovanou a navíc, v případě porušení čehokoli, s přiměřenou pokutou (sebemenší nesrovnalost neznamená porušení rozpočtové kázně jako u FÚ čítající u nás odvod 35 miliónů korun).

Jako ad absurdum pak zněl od finančního úřadu požadavek na doručenku na podání žádosti o poskytnutí dotace. Kdyby to nebylo k pláči, bylo by to k smíchu: FÚ by nám za neprokázání doručení žádosti o dotaci tuto dotaci (+ penále ve stejné výši) nařídil vrátit, jako bychom mohli dostat dotaci, aniž by byla žádost o ni poskytovateli doručena.

Část stavby nebyla hrazena z dotace, ale dodavatelským úvěrem od banky. Když pomineme fakt, že finanční úřad byl oprávněn kontrolovat dotační peníze a ne ty, co jsme si zajistili jinak, je zcela neuvěřitelným faktem, že se nás pokusil FÚ učinit zodpovědným zato, zda námi včas uznaný závazek (vůči bance) vždy splatila banka zhotoviteli v termínu splatnosti.

Výsledek daňové kontroly – bez závad

Daňová kontrola vykonaná v termínu 1. 12. 2009 až 12. 7. 2010 u nás nenašla jednu jedinou chybu, chybičku či nedostatek. Děkuji všem svým spolupracovníkům zejména pak paní Lence Bulířové, Zuzaně Halamové, Ing. Lence Míškové a našemu bývalému pracovníkovi Jiřímu Timulákovi za perfektně odvedenou práci.

 

V Chrastavě dne 12. 7. 2010 Ing. Michael C a n o v starosta

Zpráva o výsledku kontroly ze dne 12. 7. 2010

 TV Chrastava:     vyjádření starosty města

Články související:

Finanční úřad na kolenou aneb Vítězná bitva o 6,4 mil. Kč

Finanční kontrola na akci Školní jídelna dopadla na výbornou

Rekonstrukce hlavní budovy ZŠ

 

Odkazy na příklady porušení rozpočtové kázně dle finančních úřadů u daňových kontrol u různých obcí:

http://zaloudek.kabel1.cz/mesto-bude-vracet-40-milionu-korun_c253.html

http://chomutovsky.denik.cz/zpravy_region/chcete-nekomu-zavarit-staci-poslat-udani-na-chomut.html

http://slovacky.denik.cz/tydenik_slovacko/tydenik-brod-celi-obvineni-financni-urad-20100421.html

http://www.novemestonm.cz/mestsky-urad/oficialni-stanoviska-radnice/vraceni-dotace-a-penale-kastanky.html

http://ww.tyden.cz/rubriky/domaci/jaromer-ma-vratit-milionove-dotace_15923.html

http://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/domazlice-maji-kvuli-poruseni-podminek20091005.html

http://www.rozhlas.cz/cb/ekonomika/_zprava/310314

http://melnicky.denik.cz/zpravy_region/mseno-muselo-statu-vratit-miliony-korun20081218.html

http://www.rozhlas.cz/hradec/zpravy/_zprava/216240

http://chomutovsky.denik.cz/zpravy_region/klasterec-musi-vracet-miliony20091005.html

http://www.ct24.cz/regionalni/86197-kamenicky-senov-musi-za-chyby-v-dotacich-zaplatit-pres-40-milionu/ 

http://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/exstarosta-ja-nic-ja-muzikant20100402.html

http://www.mesto-desna.cz/index.php?text=118-ministerstvo-financi-odpustilo-mestu-sankci-34-9-mil-kc

http://www.koalicepk.cz/index.php?clanek=1070

http://www.otevreneuvaly.cz/rubrika/aktuality/clanek/48/kauza-vraceni-dotace-na-dps-rozhodnuta-mesto-uvaly-bude-vracet-896-000-kc/

http://www.novinky.cz/ekonomika/8458-chyby-v-nakladani-s-dotaci-mohou-liberec-prijit-az-na-280-milionu.html

 

Odkazy na články zabývající se touto problematikou obecně:

http://www.cestyplzenskehokraje.cz/new/zpravodajstvi/stat-se-obul-do-mest-a-obci_7550.html

 http://zpravy.kurzy.cz/64206-mmr-cr-s-dotacemi-a-fu-na-korunu-presne/

 http://moderniobec.ihned.cz/c4-10006010-16436390-C00000_d-prestane-byt-prijeti-statni-dotace-pro-obce-rizikem

Senátor Brýdl: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=4&IS=2657&T=191

Citace: Znamená to, že i při nějakém nepodstatném nedodržení režimu udílené dotace, respektive podmínek, když přijde finanční úřad na kontrolu a ten přijde vždy, protože dává závěrečné stanovisko k použití dotace a najde byť i velmi nevýznamnou chybu, tak musí dát rozhodnutí podle tohoto zákona o vrácení dotace v plné výši plus náležitostí, tj. penále až do 100 % částky té dotace.

To je ovšem velmi nepraktické a já bych řekl, že jde přímo o adrenalinový sport, protože v této chvíli starostové nebo příjemci dotací obecně mohou využít opravných prostředků tak, že se odvolají k příslušnému finančnímu úřadu, prostřednictvím krajského úřadu to jde na ministerstvo a po době cca jednoho roku je tato záležitost vyřízena, přičemž je třeba říci, že ministerstvo se snaží vyjít vstříc a doopravdy někdy promine tu sankci nebo část dotace a je to naprosto nesmyslný systém.

Představme si, že příjemce dotace zpozdí o jeden den kolaudaci, kdy účel je splněn, finanční náležitosti jsou splněny a všechno je splněno, nicméně postup finančního úřadu nemůže být jiný než že má zato, že podmínky dotace nebyly splněny a celé to martýrium tady jde. Způsobuje to velké rozhořčení příjemců dotace, zvláště pak obcí, a tak reagujeme také na to, co starostové v praxi chtějí změnit.

Totiž ten problém je takový, že když se podíváme na četnost těchto případů, tak ta četnost je neuvěřitelně vysoká a nechci říkat, že to je více jak 70 %, ale když analyzujeme, tak tam, kde skutečně se dotace musí vrátit, protože změnili účel dotace, tedy zásadní věc nebo nesplnili spolufinancování, tedy zásadní věc, tak tam to je jasné. Ale v těch dalších případech, to je v podstatě trapný příběh, kde stojí starostové fronty u úředníků na ministerstvu v těch postupných krocích a pak na Ministerstvu financí, kde se to napravuje velmi obtížně.