Objednávka na inzerci v Chrastavských listech

M ě s t o   C h r a s t a v a

nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava

Obstaravatel: Město Chrastava Telefon 485 143 348

nám. 1. máje 1 e-mail: listy@chrastava.cz

463 31 Chrastava Fax 482 312 838

Bankovní spojení: Sberbank CZ,a.s., pobočka Liberec

Číslo účtu: 4200099074/6800

IČ: 00262871

DIČ: CZ00262871

 

Klient - fakturační údaje:

 

Objednávám u Vás inzerci v Chrastavských listech v měsíci: ……………… 20..

Text inzerátu:

 

 

 

 

Velikost Inzerátu:

 

 

dne:

 

 

……………………………………….

Podpis, razítko klienta

Inzerce (viz. Ceník č. 3/2009 schválený RM Chrastava 1. 6. 2009 usnesením č. 2009/08/XI)

 

řádková pro občany

zdarma

plošná pro místní firmy

6,- Kč/cm2

plošná pro ostatní firmy

8,- Kč/cm2