Přednáška - Hlavolamy

Ve středu 21. dubna 2010 proběhla pro žáky ZŠ v prostorách Městského muzea zajímavá přednáška RNDr. Jaroslava Flejberka, týkající se dubnové výstavy „Hlavolamy“. Děti byly seznámeny s historií hlavolamů, dostávaly matematické hádanky, úkoly na logické myšlení. Soutěžily, kdo rychleji složí Rubikovu kostku, otevře tajemnou skříňku, postaví pyramidu. Rukama jim prošlo mnoho kovových hlavolamů, ale nejvíce je zaujal ježek v kleci. Nejzručnější a nejrychlejší byly odměněny krásnými hlavolamy. Ještě odpoledne chlapci i děvčata přicházeli s vyluštěním hádanky, která jim byla zadána, ale také aby znovu vyzkoušeli hlavolamy, zapůjčené panem Flejberkem a iQparkem Babylon Liberec. Sám pan Flejberk vlastní 7.000 kusů hlavolamů. Celkem se besedy zúčastnilo 107 dětí z pěti tříd ZŠ. Děkuji panu řediteli A. Trpišovskému, že umožnil žákům tuto přednášku navštívit. Dík také patří paním učitelkám, že s dětmi přišly, jmenovitě  Vl. Kollmannové, J. Řehákové, E. Vodičkové, H. Půlpánové, J. Kopalové a M. Jeníčkové. V neposlední řadě samozřejmě velké poděkování patří RNDr. Jaroslavu Flejberkovi, který se celé dopoledne dětem věnoval. Jeho přednáška se setkala s velkým ohlasem.

Jitka Marxová