Získána dotace z Fondu mikroprojektů pro mateřské školy

Město Chrastava uspělo při podání žádosti do Operačního programu přeshraniční spolupráce - Fondu mikroprojektů se svým projektem „Sportovní hry a volnočasové vyžití předškoláků“ (CZ.3.22/3.3.01/09.01654).

Město Chrastava tímto projektem získá prostředky na rozvoj přeshraniční spolupráce mezi mateřskými školami v Chrastavě a partnerském městě Lwówek Śląski. V rámci tohoto projektu se uskuteční vzájemná návštěva dětí z mateřských škol se sportovním programem, pořídí se sportovní náčiní, dřevěné outdoorové hrací prvky a drobné vybavení.

.Z celkových nákladů projektu ve výši 3.481 Euro (cca 90 tis. Kč) činí dotace 85 %, tj. 2.959 Euro, zbylých 15 % bude hrazeno z rozpočtu města.

Mgr. Jakub Dvořák a Ing. Lenka Míšková, odbor rozvoje, dotací a správy majetku

 


Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA.