Country sisters – koncert pro Chrastavu

 

 

V sobotu dne 2. 10. 2010 se uskutečnil na farmě Vysoká koncert pro Chrastavu dívčí skupiny Country sisters (majitelka Farmy Vysoká paní Václava Jarošová je bývalou členkou této skupiny).

Koncert byl vynikající, kapela skvělá a sál nabitý nadšenými posluchači.
Protože jsem byl mimo Chrastavu, účastnil se za město koncertu od samého počátku předseda finančního výboru (a ředitel školy) Mgr. Aleš Trpišovský, který se okolo 22:00 hodiny s velikým úspěchem osobně zúčastnil soutěže v aerobiku.

Po mém příjezdu jsem přesně o půlnoci ze soboty na neděli od paní Venduly Jarošové symbolicky přijal darovanou částku (ve výši vybraného dobrovolného vstupného) pro Chrastavu ve výši 33.120,-- Kč, která je určena na opravy škod vzniklých povodněmi v ZŠ v budově na nám. 1. máje (zničené kotle atd.).

A protože kapela byla skutečně vynikající, pokračovala ještě dále s řadou přídavků pro nadšené posluchače.

Jménem všech Chrastavanů si dovoluji i touto cestou poděkovat jak členkám skupiny tak hlavní organizátorce a také návštěvníkům koncertu za pomoc našemu městu.

V Chrastavě dne 3. 10. 2010 Ing. Michael Canov, starosta