Oznámení o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta města Chrastava dle § 16 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1.  Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:

5. 6. 2009 - 14:00 - 22:00 hodin

6. 6. 2009 - 8:00 - 14:00 hodin

2.  Místem konání voleb

v okrsku č. 1

je budova Městského úřadu, velká zasedací místnost, nám. 1. máje 1, Chrastava

pro voliče bydlící v ulicích: Bílokostelecká, Cihlářská, Liberecká, Luční, Malá Kostelní, Muzejní, Nádražní, Pobřežní, Polní, Revoluční,

Sedmidomská, Soudní, Turpišova, Větrná, Žitavská

v okrsku č. 2

je malý sál školní jídelny, Turpišova 343, Chrastava,

pro voliče bydlící v ulicích: Alšova, Bezručova, Družstevní, Frýdlantská, Hřbitovní, Kostelní, Loudátova, Mlýnská, Mostní, nám. 1. máje,

Richtrův vrch, Spojovací, Sportovní, Školní, Vysoká, Víska, Vítkovská, Víta Nejedlého

 

v okrsku č. 3

je budova Mateřské školy, Nádražní 370, Chrastava,

pro voliče bydlící v ulicích (v k. ú.): Andělohorská, Barandov, Andělská Hora, Lipová, Ještědská, Na Hůrce, Nový Domov, Tovární

 

v okrsku č. 4

je budova bývalého "S-klubu", nyní restaurace, Střelecký vrch 709, Chrastava,

pro voliče bydlící v ulicích: Střelecký vrch, Textilanská

 

v okrsku č. 5

je budova knihovny Vítkov 33, Chrastava,

pro voliče bydlící v k. ú.: Dolní Vítkov, Horní Vítkov

 3.  Každý volič obdrží hlasovací lístky nejpozději 3 dny před dnem konání voleb.