Virtuální výlet městem Lwówek Œlšski”

EUROREGION NYSA

powt rcZ-rp 2007-2013

 

 

Przekraczamy granice

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

UNIA EUROPEJSKA

wirtualny spacer po mieœcie Lwówek Œlšski

NR PROJEKTU: PL.3.22/3.3.01/09.00894

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA POŒREDNICTWEM EUROREGIONU NYSA

 

 Dne 30. září roku 2009 město a obec Lwówek Œlšski ukončila realizaci projektu s názvem „Virtuální výlet městem Lwówek Œlšski”. Realizace projektu obsahovala vytvoření veřejně přístupné multimediální prezentace s virtuálním panoramatem obsahujícím 300 snímků, jež prezentují výhled na centrum města, památky, mimo jiné radnici, městské opevnění, věž lubańské a bolesławiecké brány, sakrální památky, technické památky, pivovar v Lwówku Œlšském a jiné turistické atrakce jako kupříkladu zámky, sportovní objekty a zajímavé skalní útvary: „Lwówecké Švýcarsko“, „Panenské Skály“.

Multimediální prezentace se nachází na internetových stránkách Městského a Obecního úřadu Lwówku Œlšského http://www.lwowek.vtour.pl/). 

Edyta Łęcka

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Urzšd Gminy i Miasta Lwówek Œl.