Chrastavský senátor na oficiální návštěvě vůbec poprvé v ChrastavěSenát existuje od roku 1996. Je to neuvěřitelné, ale až nyní po 13 letech navštívil poprvé chrastavský senátor oficiálně Chrastavu (nepočítám stranické schůzky). Že je to nesmysl, že tu byl ix-krát předseda senátu MUDr. Přemysl Sobotka? Ano, to jistě (a nutno si toho velmi vážit), ale Chrastava spadá do českolipského
 senátního obvodu, nikoli libereckého. 

Pana senátora Karla Kapouna jsem přijal v pondělí dne 16. 3. 2009 v 15:30 spolu s panem místostarostou Miloslavem Pilařem. V diskusi jsme se zabývali řadou současných problémů (nezaměstnanost, získávání evropských dotací, školství, sport – mimochodem pan senátor se dobře znal s legendární fotbalovou babí paní Švejkovskou). Na řadu přišlo i věnování do naší pamětní knihy. 

Na závěr návštěvy nás požádal pan senátor o možnost setkání se členy našeho zastupitelstva a s veřejností. Byla tak domluvena jeho návštěva na zastupitelstvu v pondělí dne 22. 6. 2009. 


V Chrastavě dne 17. 3. 2009 Ing. Michael Canov, starosta

  :: Fotogalerie