Pro změnu v Chrastavě

Ředitel odboru financování a autodopravy Bc. Oldřich Němec

Vážení spoluobčané,

přeji Vám touto cestou nejen za všechny zastupitele Sdružení nezávislých kandidátů - Pro změnu v Chrastavě, ale i sám za sebe, příjemné prožití letošních vánočních svátků. Ať jsou letošní Vánoce pro nás všechny plné pohody a dobré vůle, bez spěchu a shonu a také bohaté na dárky i osobní prožitky.

Zároveň Vám přeji úspěšný celý rok 2010 - rok plný zdraví, štěstí, přátelství, lásky a porozumění.

Ať se v Novém roce 2010 opět všichni ve zdraví sejdeme a ať se nám všem daří.

Mgr. Oldřich N ě m e c,
zastupitel za SNK - Pro změnu v Chrastavě