Děkovné plakety Jana Amose Komenského

 

Ku příležitosti Dne učitelů předal v pátek 27. března 2009 starosta města Chrastava Ing. Michael Canov vybraným pedagogickým pracovníkům děkovné plakety J. A. Komenského, a to panu Jaroslavu Bradáčovi za zásluhy o chrastavské školství, paní Zdeňce Novotné za celoživotní práci s mládeží a paní Mgr. Evě Kaškové za aktivní práci s mládeží.

Slavnostního aktu se dále zúčastnili místostarosta pan Miloslav Pilař, ředitel Základní školy Chrastava Mgr. Aleš Trpišovský a ředitelka Mateřské školy Chrastava Bc. Helena Hochmanová.

A nám nezbývá než popřát všem učitelům, z nichž mnozí se věnují výchově a vzdělávání dětí a mládeže nad rámec svých povinností a často i na úkor svého volného času hodně zdaru do jejich práce, pevné nervy a dostatečné množství nadšení a elánu, který je pro tuto specifickou profesi zapotřebí.

  :: Fotogalerie
  :: Videoklip z udílení plaket
  :: Životopis - Jaroslav Bradáč
  :: Video z projevu Jaroslava Bradáče
  :: Životopis - Mgr. Eva Kašková
  ::
Životopis - Zdeňka Novotná