Andělská Hora má nové informační tabule

            

Andělská Hora se dočkala 3 nových informačních tabulí – a nejen jich. Je to především zásluhou aktivního osadního výboru pracujícího pod vedením Josefa Wolfa, který říká: „Instalaci a dokončení všech tří informačních tabulí o Andělské Hoře považuji za naše letošní stěžejní snažení. První tabule je u lávky přes Nisu v „Elektrárně“, druhá u žel. zastávky v Andělské Hoře a třetí je na návsi pod rybníkem (zatím stále nefunkčním). Mimo tyto tabule jsme ovšem i nadále dokázali společnými silami udržet vesnici čistou a upravenou, a to zde opravdu není lehký úkol, komplet jsme dokončili prolézačky na dětském hřišti včetně pískoviště a ve spolupráci s Českou poštou se znovu podařilo do Andělské Hory instalovat sběrnou poštovní schránu.“

Nezbývá než poděkovat a přát si, aby se práce v Andělské Hoře dařila i nadále.

V Chrastavě dne 8. 12. 2009 Ing. Michael Canov, starosta