Lwówek Śląski, Jiřičky a soutěžící rodiče  

V sobotu 2. května 2009 se za krásného počasí vydal poprvé na zahraniční vystoupení chrastavský školní pěvecký sbor Jiřičky pod vedením paní učitelky Vladislavy Kollmanové. Jejich cílem bylo naše partnerské město Lwówek Śląski, kde Jiřičky vystoupily v hudebním odpoledni u tamního sportovního stadionu. Nutno říci, že děvčata vytáhla z repertoáru to nejlepší a jejich vystoupení sklidilo u přítomných velký úspěch. Chrastava byla takto výborně reprezentována těmito mladými slečnami:  Kristýna Bochová, Lada Borovanová, Hana Čermáková, Michaela Grusmanová, Karolína Heindorferová, Kateřina Holinská, Jana Koleníková, Kristýna Kolomá, Veronika Minaříková, Iva Poiselová, Adéla Poláková, Kateřina Procházková, Daniela Reslová, Viktorie Růžičková, Nicola Šipulová, Barbora Štěpánková, Žaneta Valentová a Anna  Zlochová.  

Vystoupení Jiřiček však nebylo poslední vystoupení z naší strany. Následovala totiž soutěž měst v zábavně-dovednostních soutěžích, kde naše město reprezentovali pánové z řad rodičů Mojmír Boch, Petr Grusman a Martin Zloch (a jako rozhodčí paní Marie Hájková a má maličkost). Soutěže se organizátorům povedly, diváci se dobře bavili a naši zvítězili.  A navíc  vítězové za odměnu dostali množství českého národního nápoje v polském provedení (Tyskie).  A naši polští přátelé si zaslouží za přípravu celého dne jedno velké poděkování.  

V Chrastavě dne 4. 5. 2009                                                   

Ing. Michael Canov, starosta


  :: Fotogalerie paní Vladislavy Kollmanové

  :: Fotogalerie pana Petra Grusmana

  :: Fotogalerie pana Mojmíra Bocha

  :: Videoklip