Porevoluční historie Chrastavy v Chrastavských listech

 

Od ledna 1991 zachycuje měsíčník Městského úřadu v Chrastavě Chrastavské listy místní dění. Listy byly od konce roku 1998 přepisovány na internetové stránky města v textové podobě a od počátku roku 2008 v plnohodnotné barevné verzi ve formátu PDF (se zachováním veškeré grafiky včetně obrázků a fotografií). Chrastavské listy na internetu nemají ani tak význam v dané chvíli, neboť papírová podoba je nezastupitelná, ale mají význam především pro historii, kdy i jejich věrní čtenáři stará čísla nemají k dispozici a internet je tak jedinou možností, jak se dá v Chrastavských listech vrátit nazpět časem. Rozhodli jsme se proto, že Chrastavské listy na internetu zkompletujeme (na MěÚ je uložen jeden exemplář od každého vydání). Jsem přesvědčen, že to všichni milovníci historie uvítají, je to s odstupem času často o to zajímavější čtení. A tak oskenováváme a postupně na internet přidáváme a chceme přidávat v PDF formátu další a další čísla z těch nejstarších, z období od jejich vzniku v roce 1991 až do roku 1998 (za tuto mravenčí práci děkuji vedoucí KS paní Ivaně Loučkové, panu informatikovi Ing. Jaroslavu Smolovi a studentům Janovi Loučkovi a Stanislavu Teichmanovi). Zájemci tak již dnes v jejich archivu na adrese http://www.chrastava.cz/chrlisty/archiv.htm naleznou prakticky kompletní ročník 1991, včetně čísla nultého, z  kterého uvádíme malou ukázku rozhovoru redakce se starostou města Ing. Josefem Vyhnánkem.

V Chrastavě dne 6. 5. 2009 Ing. Michael Canov, starosta