Získány dotace na Führichův dům a budovu městského muzea

   

Dle nejnovějších zpráv byly v rámci evropských dotačních programů schváleny dva společné projekty s naším partnerským městem Lwówek Śląski. V rámci prvního projektu dojde (v termínu do června 2010) k opravě Führichova domu včetně přilehlého parčíku (hodnota dotace 126 901 €, náš podíl 13 782 €), ve Lwówku Śląski budou v rámci tohoto projektu opravovat výstavní síň na tamní radnici. V rámci druhého projektu dojde (v termínu do konce roku 2009) k opravě fasády a vymalování všech místností městského muzea (hodnota dotace 86 957 €) a vybavení Infocentra novým nábytkem (hodnota dotace 4 790 €). Náš podíl na obě části dohromady činí 9 434 €. Ve Lwówku Śląski budou v rámci tohoto projektu opravovat tamní kulturní středisko. 

Děkuji tímto pracovníkům ORM MěÚ panu vedoucímu Mgr. Jakubovi Dvořákovi a Ing. Lence Míškové za úspěšnou administraci a přeji jim pevné nervy při řešení následných „papírových“ záležitostí.

 

V Chrastavě dne 20. 3. 2009

Ing. Michael Canov, starosta

 ::  Přehled schválených projektů z Libereckého kraje

 ::  Získané dotace z evropských zdrojů na rozvoj cestovního ruchu - z polského tisku (překlad)