Francouzské vězeňkyně se vrátily po 50 letech do Chrastavy


Francouzské dívky se vrátili do Chrastavy přesně po padesáti letech 10.5.1995. Přitom jejich vzpomínky na Chrastavu nemohly být dobré, neboť byly jako židovky deportovány v letech 1944-45 do tábora nucených prací. 

Jak si osobně pamatuji, byla tehdejší návštěva Chrastavy po 50 letech velkou událostí. Dokonce bylo pro návštěvnice vydáno speciální vydání chrastavských listů ve francoužštině. Z důvodu, aby samotná návštěva nezapadla prachem zapomnění, zveřejňujeme nyní alespoň její dobové zaznamenání v Chrastavských listech 6/1995. 


V Chrastavě dne 25. 5. 2009 

Ing. Michael Canov, starosta