Famózní úspěch Chrastavy a Lwówek Śląski

Famózní úspěch Chrastavy a Lwówek Śląski   

Rok 2006 – zřejmě nikdo v Chrastavě nezná polský Lwówek Śląski a zřejmě nikdo ve Lwówku Śląski nezná Chrastavu.

Rok – 2009 Lwówek Śląski zná v Chrastavě prakticky každý a jistě je to stejné i naopak. Během těch několika málo let se rozeběhla spolupráce ve všech možných oblastech. Navzájem se znají již i předškoláci, konají se společné výstavy a nejen žáci či dorost, ale dokonce i veteráni se utkávají ve fotbalových bitvách. Vzájemně se poznávají členové zastupitelstev, byly získány dotace na společné projekty (u nás rekonstrukce budovy muzea a Führichova domu) a především partnerská města a sebe navzájem poznávají občané. Ať již při slavnostních příležitostech jako jsou Chrastavské slavnosti, či Leto agatowe či jen tak. Jako třeba pan Josef Bígl, který jako roduvěrný železničář jeden celý den vypomáhal na vlakovém nádraží Lwówek Śląski.

17. 12. 2009 - „Cena Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2009“ konaná v Bischofswerdě (SRN) – v hlavní kategorii komunální partnerství vítězí Chrastava a Lwówek Śląski.

Konkurence byla přitom obrovská. Vždyť v rámci Libereckého kraje, Dolnoslezského kraje a Saska spolupracuje na výtečné úrovni nesčíslně měst i vesnic. O to více si vítězství vážíme. Jedná se totiž o opravdu mimořádně cenné ocenění vykonané práce za ta tři uplynulá léta. Je to společné vítězství obyvatel obou našich měst. Děkuji všem našim obyvatelům, kteří se ať přímo či nepřímo na ocenění podíleli.

V Chrastavě dne 18. 12. 2009 Michael Canov, starosta

Videoklip

 Ze stránek Lwowku Śląski